Privacy verklaring

Privacyverklaring

Voor het goed functioneren van onze basketbalclub is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens over jou te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zorgen er voor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Basketbalclub Groep Linden Oudenburg is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden we verkregen via de website, e-mails, persoonlijke contacten of andere diensten.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is en vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens Basketbalclub Groep Linden Oudenburg verzamelt, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken en hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring wordt dit nader omschreven.

Vragen

Heb je vragen over onze privacyverklaring, dan kun je deze richten aan:

Secretariaat: Basketbalclub Groep Linden Oudenburg

Haspeslaghstraat 16

8460 Oudenburg

franksoete@hotmail.com

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Basketbalclub Groep Linden Oudenburg?

Basketbalclub Groep Linden Oudenburg kan, afhankelijk van de relatie die je met de club hebt (speler, coach, ouder, partner), de volgende persoonsgegevens vragen.

Gebruik websites, apps en overige online diensten:

 • Persoonlijke gegevens (naam, geslacht, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum, profielfoto);
 • Interactiegegevens via Google Analytics, (IP-adres, surfgedrag op website, cookies);
 • Gegevens over deelname aan periodieke acties. Dit zijn gegevens zoals een deelname aan een evenement, een donatie, of de gegevens over jouw verjaardag.

Beeldmateriaal:

 • tijdens evenementen of wedstrijden kunnen er foto´s of video-opnames gemaakt worden, deze worden gebruikt om:
  • wedstrijden of trainingen te analyseren
  • nieuwsbrieven en de website aan te vullen
  • een ploegfoto te publiceren
 • het beeldmateriaal wordt niet aan persoonlijke gegevens gekoppeld, met uitzondering van een profielfoto/ploegfoto.

 

Voor welke doeleinden verwerkt Basketbalclub Groep Linden Oudenburg persoonsgegevens?

a) Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens

b) Wanneer doen wij dit?

 

1. Lid worden
a) Als je je aanmeldt als lid of partner van Basketbalclub Groep Linden Oudenburg slaan wij onder andere de volgende informatie op: je naam, geslacht, e-mailadres, adres(sen), geboortedatum, betaalgegevens en je telefoonnummer. Dit is nodig voor de praktische werking van de club, trainingen en wedstrijden.

b) Als je lid of partner wordt van Basketbalclub Groep Linden Oudenburg.Op basis van toestemming, de uitvoering van de lidmaatschapafspraken.

2. Facebookgroep
a) Als je daarmee hebt ingestemd gebruiken we je gegevens ook om je toe te voegen op de gesloten facebook pagina’s. Zo houden we je op de hoogte van clubactiviteiten, acties en nieuws.

b) Tijdens de opstart wordt een facebookverzoek verstuurd. Na goedkeuring ben je op de hoogte van jouw facebookgroep.

3. Servicedoeleinden
a) Wij verwerken jouw gegevens om klachten en verzoeken om informatie af te handelen.

b) Als er specifieke vragen of klachten zijn.

4. Het opvolgen van wettelijke verplichtingen
a) Het delen van persoonsgegevens met andere partijen (b.v. VBL) is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten of in verband met toezichthoudende taken.

b) Als de wet of de overheid ons hiertoe verplicht.


Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van te voren om toestemming.

 

Hoe lang bewaart Basketbalclub Groep Linden Oudenburg persoonsgegevens?

Basketbalclub Groep Linden Oudenburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

Naast gegevens die je zelf verstrekt, worden ook gegevens verzameld aan de hand van onze website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je een van onze online diensten bezoekt.
Voor zover Basketbalclub Groep Linden Oudenburg met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van deze privacyverklaring.

 

Hoe beveiligt Basketbalclub Groep Linden Oudenburg persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Basketbalclub Groep Linden Oudenburg tijdens een aanmeldingsproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding. Medewerkers van Basketbalclub Groep Linden Oudenburg hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.
Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet.

 

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Het recht op onder meer inzage, correctie, overdracht of verwijdering van persoonsgegevens

De wet kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van deze persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden.
Je kunt op ieder moment bij Basketbalclub Groep Linden Oudenburg een verzoek indienen, bijvoorbeeld om jouw gegevens in te zien, over te dragen, te wijzigen of definitief te verwijderen. Neem dan contact op met ons via franksoete@hotmail.com. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een bijvoorbeeld een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Basketbalclub Groep Linden Oudenburg om aanvullende informatie kan vragen, bijvoorbeeld om je identiteit vast te stellen en om gericht onderzoek te kunnen doen.

Het recht op verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal de Basketbalclub Groep Linden Oudenburg je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via franksoete@hotmail.com. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op verzet.

Wijzigen privacyverklaring

Basketbalclub Groep Linden Oudenburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.basketbaloudenburg.be. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) deze privacyverklaring, kan je niet (langer) gebruik maken van onze diensten of website. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze privacyverklaring.

Laatste versie privacyverklaring

Laatste aanpassingen aan deze privacyverklaring: 30 oktober 2019